Dr. Nadja Zorko

Celovito poslovno in finančno svetovanje lastnikom in poslovodstvu podjetij
Complete Business and Financial Solutions , Consultancy

O nas

Dr. Nadja Zorko

• Obdobje: 1996-2000 notranja revizorka v bančni skupini Societe Generale Ljubljana d.d.;

• Obdobje: 2000-2017 direktorica finančne funkcije in pooblaščenka uprave za upravljanje s tveganji v Eti Elektroelement d.d. , kjer sem gradila finančno funkcijo mednarodno delujočega koncerna in vzpostavila model upravljanja s poslovnimi in finančnimi tveganji v koncernu;

• 2017-danes samostojna poslovna in finančna svetovalka podjetjem, predavateljica, pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, sodna izvedenka za ekonomijo-ocenjevanje vrednosti podjetij.

Sodelujem z osebnostno 'celimi' in profesionalno najboljšimi strokovnjaki iz prakse.

Nadja Zorko, Phd

• Period: 1996-2000, Internal auditor in Societe Generale group; Societe Generale Ljubljana d.d.;

• Period: 2000-2017, Financial Manager and authorised manager by the management board for Risk Management in Eti Elektroelement d.d., (developing, optimising the financial function, and creating the risk management model in international production company);

• 2017-present, Independent Business and Financial Consultant, Lecturer, Coach, Certified Business Valuer, Cour Expert for economic and business valuation

Storitve

 • Ocenjevanje vrednosti podjetij in ocenjevanje vrednosti nepremičnin / Business and property valuations

 • Outsorcing finančne funkcije (CFO) / Outsourcing (CEO, CFO)

 • Outsorcing poslovodske funkcije (CEO) / Outsourcing (CEO, CFO)

 • Poslovno in finančno svetovanje / Coaching… / Business and Financial Consultancy / Coaching…

 • Sodelovanje na pogajanjih, Mediacije / Negotiations, Mediation

 • Osebnostno svetovanje poslovodstvu podjetij (celostna tehnika BAM, www.jogacelice.si) / Personal consultancy

 • Praktična predavanja in delavnice za skupine in podjetja / Lectures, workshops for groups, companies

Tematska področja:

 • Celostno prestrukturiranje poslovanja;

 • Optimiranje poslovnih procesov in modelov poslovanja podjetja;

 • Povečevanje vrednosti podjetja (dobičkovnosti poslovanja, stabilnosti dobičkov);

 • Planski proces, ključni cilji podjetja ter ključni cilji posameznikov;

 • Ciljno vodenje in nagrajevanje ključnih ljudi v podjetju;

 • Presoja tveganosti plana in priprava ukrepov nanje;

 • Prepoznavanje tveganj in celostno upravljanje s tveganji v podjetju;

 • Preprečevanje in odkrivanje prevar v podjetju;

 • Doseganje skladnosti poslovanja z iso standardi;

 • Postavitev modelov upravljanja in vodenja podjetja oziroma skupine podjetij;

 • Optimiranje finančne funkcije v podjetju;

 • Optimiranje in povečevanje pozitivnih denarnih tokov v podjetju;

 • Vzpostavitev enostavnega finančnega, poslovnega in stroškovnega kontrolinga za poslovodstvo;

 • Investicijski elaborati in priprava (presoja) vlog za pridobivanje virov financiranja;

 • Plan potrebnih naložb in presoja realnosti pričakovane ekonomske vrednosti načrtovanih naložb;

 • Upravljanje s stresom na delovnem mestu;

 • Prevzemi, združitve in davčno optimiranje poslovanja;

 • Transferne cene in davčno optimiranje poslovanja;

 • Drugo

Fields:

 • Business and financial restructuring ;

 • Strengthen the company's key profit 'drivers', increasing the value of the company;

 • Planning process, defining key business goals;

 • Personal goals and remuneration of key individuals in the company;

 • Planning process and ERM (Enterprise Risk Management);

 • ERM and compliance with ISO standards;

 • Coroporate Governance modeling;

 • Financial function optimisation;

 • Business, Financial, Cost Kontroling implementation;

 • Investment elaborats and financial resources supply;

 • Assets management;

 • Cash Management optimisation;

 • Stress management techniques;

 • Transfer prices and tax optimisation ;

 • Other

Kontakt

Informacije

Dr. Nadja Zorko

,  

Pišite nam