Dr. Nadja Zorko

Celovito poslovno in finančno svetovanje lastnikom in poslovodstvu podjetij
Complete Business and Financial Solutions , Consultancy

O nas

Dr. Nadja Zorko

• Obdobje: 1996-2000 notranja revizorka v bančni skupini Societe Generale Ljubljana d.d.;

• Obdobje: 2000-2017 direktorica finančne funkcije in pooblaščenka uprave za upravljanje s tveganji v Eti Elektroelement d.d. , kjer sem gradila finančno funkcijo mednarodno delujočega koncerna in vzpostavila model upravljanja s poslovnimi in finančnimi tveganji v koncernu;

• 2017-danes samostojna poslovna in finančna svetovalka lastnikom in poslovodstvom podjetij, CFO, pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, sodna izvedenka za ekonomijo-ocenjevanje vrednosti podjetij, izvajalka delavnic in Coaching-ov, mediacij in pogajanj



Nadja Zorko, Phd

• Period: 1996-2000, Internal auditor in Societe Generale group; Societe Generale Ljubljana d.d.;

• Period: 2000-2017, Financial Manager and authorised manager by the management board for Risk Management in Eti Elektroelement d.d., (developing, optimising the financial function, and creating the risk management model in international production company);

• 2017-present, Independent Business and Financial Consultant, CFO, Certified Business Valuer, Cour Expert for economic and business valuation, Coach, Lecturer

Storitve

 • Ocenjevanje vrednosti podjetij in ocenjevanje vrednosti nepremičnin / Business and property valuations

 • Outsorcing finančne funkcije (CFO) / Outsourcing (CFO)

 • Izvajanje prokure in/ali nadzora za lastnike kapitala v podjetju

 • Poslovno in finančno svetovanje lastnikom in poslovodstvom podjetij s ciljem povečevanja vrednosti podjetja in krepitve pozitivnih denarnih tokov/ Business and Financial Consultancy

 • Svetovanje pri nakupih in prodajah podjetij ter pogajanja

 • Diagnostika finančnega zdravja podjetja in neodvisnosti podjetja/Corporate Financial Health Diagnostic

 • Finančni Coachingi za posamezinke, skupine v podjetju / Financial Coaching, workshops for individuals and the team

 • POMOČ PRI IZBORU KADROV V FINANCAH, RAČUNOVODSTVU, KONTROLINGU- OPTIMIZACIJE PROCESOV/HUMAN RESOURCES MANAGMENT , PROCESS OPTIMIZATION

 • SODELOVANJE PRI PLANSKEM PROCESU V PODJETJU, PRI EKONOMSKI PRESOJI PREDVIDENIH NALOŽB, UGOTAVLJANJU RAZLOGOV ODSTOPANJ OD PLANOV... KOT NEODVISNI ZUNANJI ČLAN TIMA /INDEPENDENT TEAM MEMBER - FREELANCE

 • RISK MANAGEMENT MODELS

 • SODNA IZVEDENKA- COURT EXPERT

Tematska področja:

 • Celostno prestrukturiranje poslovanja;

 • Optimiranje poslovnih procesov in modelov poslovanja podjetja;

 • Povečevanje vrednosti podjetja (dobičkovnosti poslovanja, stabilnosti dobičkov, POZITIVNIH DENARNIH TOKOV);

 • Planski proces, ključni cilji podjetja ter ključni cilji posameznikov;

 • Ciljno vodenje in nagrajevanje ključnih ljudi v podjetju;

 • Neodvisna presoja uspešnosti poslovanja podjetja, finančni benchmarking

 • Prepoznavanje tveganj in celostno upravljanje s tveganji v podjetju;

 • Postavitev modelov upravljanja in vodenja podjetja oziroma skupine podjetij;

 • Optimiranje finančne- računovodske- kontroling funkcije v podjetju;

 • Vzpostavitev/presoja optimalnosti finančnega, poslovnega in stroškovnega kontrolinga za poslovodstvo;

 • Investicijski elaborati in priprava (presoja) vlog za pridobivanje virov financiranja;

 • Drugo

Fields:

 • Business and financial restructuring ;

 • Strengthen the company's key profit 'drivers', increasing the value of the company;

 • Planning process, defining key business goals;

 • Planning process and ERM (Enterprise Risk Management);

 • Coroporate Governance modeling;

 • Financial -Accounting- Controling function optimisation;

 • Business, Financial, Cost Kontroling implementation/optimisation;

 • Investment elaborats and financial resources supply;

 • Assets management;

 • Cash Management optimisation;

 • Other

Ponudbe

Individualni / timski finančni Coaching-i v podjetju- izvedeni na podatkih in procesih podjetja

• Individualni/ timski Finančni Coaching-i v podjetju (skupini podjetij)s ciljem povečanja vrednosti podjetja, povečanja fleksibilnosti in neodvisnosti poslovnega modela delovanja podjetja, doseganja planov, lažjega timskega komuniciranja, hitrejšega odzivanja in sprejemanja pravih odločitev za podjetje; • Individualni/timski Finančni Coaching iz poslovnih financ ter kontrolinga v podjetju/skupini podjetij; • Usposabljanje in finančno opismenjevanje nefinančnega osebja v podjetju/skupini podjetij (komercialisti, pravniki, razvojniki, tehniki); • Strokovna testiranja novih sodelavcev v financah in kontrolingu; • Finančni Coaching v timu finančno, računovodske in kontroling funkcije za dosego nadaljnjih optimizacij funkcije; • Finančni Coaching in sodelovanje s ključnimi posamezniki v podjetju s ciljem iskanja novih prihrankov, nadaljnjih optimizacij, povečevanja vrednosti pozitivnih denarnih tokov v podjetju, razlogov za odstopanja od ciljev, drugo; • Finančni Coaching in sodelovanje pri planskem procesu in pri ključnih odločitvah v podjetju kot neodvisni zunanji član tima; • Diagnostika finančnega zdravja in neodvisnosti podjetja; • Učenje na dobri praksi in napakah drugih… Izvajalka finančnega Coaching-a v podjetju je dr. Nadja Zorko, svetovalka lastnikom in poslovodstvom podjetij, CFO, pooblaščena ocenjevalka vrednosti podjetij, sodna izvedenka, predavateljica, Finančni Coach

Galerija slik

Kontakt

Informacije

Dr. Nadja Zorko

Zagrad 40

Celje,  3000

Pridobite navodila

Pišite nam